Dla nauczycieli

Żyjemy w rzeczywistości globalnej. Nasze działania mają wpływ na życie innych. Projekt ten ma na celu uświadomienie uczniom, co dzieje się z wyrzucona lodówką, komputerem, telefonem. Nie możemy powiedzieć, że ten problem nas nie dotyczy.

Także Unia Europejska boryka się z problemem nielegalnego wywożenia elektrośmieci do krajów globalnego Południa.

Zajęcia można przeprowadzić w ramach przedmiotu geografia, wos, przedsiębiorczość