Konkluzja

Moje śmieci – mój problem..

Okazuje się, że nie. Są one problemem wspólnym. Ochrona czystości środowiska wymaga współpracy wielu osób.

Wy najpierw pracowaliście na sukces własnej grupy.

Gdy zsumujemy wyniki pracy wszystkich zespołów otrzymamy całościowy obraz postępowania z elektrośmieciami .

Indywidualna praca każdego z Was wniosła ważny wkład w poznanie globalnych powiązań .