Proces

Podzielcie się na 4 grupy:

Geografowie

Fotoreporterzy

Przedsiebiorcy

Ekolodzy

  1. Zapoznajcie się z zaproponowanymi zadaniami.
  2. Zapoznajcie się z podanymi źródłami
  3. Wyniki swojej pracy po 2 tygodniach przedstawicie na wspólnych zajęciach w postaci prezentacji Power Point , Prezi lub infografiki.

    Podczas spotkania będziecie mieć 10 minut na swoje wystąpienie.

    Wybierzcie lidera, który rozdzieli zadania i będzie raz w tygodniu informował nauczyciela o postępach pracy w grupie, problemach, oraz prowadził kronikę pracy grupy.